Najnowsze wpisy


sie 16 2018 Mt 19, 3-12
Komentarze: 0

Jesteś gospodarzem na ziemi. ... 

 

Przywracaj wszystkim świadomość

sakralnego i nienaruszalnego charakteru rodziny. 

Jej piękna w Bożym zamyśle. 

Zawsze broń rodziny. ... 

 

Pokreślaj nierozerwalność małżeństwa. 

Natura miłości i dobro dzieci i społeczeństwa

wymagają trwałości małżeństwa i rodziny. 

Wola Stwórcy uświęca małżeństwo. 

Żyj w czystości według swego powołania. ... 

djkurek : : jesteś
sie 15 2018 Mt 18, 21 - 19, 1
Komentarze: 0

Przebaczaj. 

Dawaj świadectwo życia miłością. 

Miłość kosztuje. 

Przecuwstawia się uczuciom i emocjom. 

Przebaczenie jest najlepszym sposobem okazania miłości do Boga. ... 

 

Napełniaj się Duchem Świętym. 

Będziesz radosny. 

Zachwycisz się bliźnim. 

Uśmiechniesz się do drugiego. 

Docenisz czyjeś staranie. 

Pochwalisz owoc pracy. ... 

djkurek : : Przebaczaj
sie 14 2018 Łk 1, 39-56
Komentarze: 0

Czytaj Pismo Święte. 

Przyjmuj z wiarą Słowa powiedziane przez Pana. ... 

 

Sercem, spojrzeniem, językiem i uczynkiem nie odpłacaj złem za zło. ... 

 

Nieś nadzieję chwalebnego zmartwychwstania. 

Ustawicznie ożywiaj nadzieję. 

Razem z Maryją znajdziesz miejsce u boku Jezusa. ... 

djkurek : : czytaj
sie 13 2018 Mt 18, 1-5. 10. 12-14
Komentarze: 0

Prowadź przez życie. Nie zagub siebie i innych. ... 

 

Życie kapłana jest mniej warte niż życie ojca rodziny. ... 

 

Osiągaj Królestwo Niebieskie. 

Stawaj się jak małe dziecko. 

Żyj w prostocie i wolności dziecka. 

Odrzucaj pychę i zarozumiałość. 

Przyjmuj czystość i męczeństwo. 

Stawaj się ołtarzem ofiarnym. 

Ratuj życie. 

Oddawaj życie Niepokalanej. 

Zdobywaj dla Niej świat. ... 

djkurek : : Prowadź
sie 12 2018 Mt 17, 22-27
Komentarze: 0

Dbaj o świątynię serca. ... 

 

Z poszanowaniem troszcz się o dobro wspólne. ... 

 

Naśladuj Jezusa. 

Bądź dobrym obywatelem. 

Wypełniaj powierzone zadania. 

Płać uczciwie podatki. 

Uczciwie płać pracownikom. 

Wypełniaj normy uczciwego współżycia

i obowiązki. 

Odkrywaj chrześcijańską uczciwość,

miłość Boga i życie pełnią Bożej łaski. ... 

djkurek : : Dbaj