Najnowsze wpisy


sty 20 2019 Mk 2, 18-22
Komentarze: 0

Odnów swe myśli, słowa, czyny.

Zbuduj przestrzenie miłości i zrozumienia według Jezusoowej miary.

Światło i prawda będą w pełni.

On przyszedł.

W Nim doświadczysz wolności i pełni miłości.

Zatroszcz się o nowe bukłaki i wino. ...

 

Ukochaj pełnią miłości.

Postem w sercu uczyń więcej miejsca dla Boga. ...

 

Prawdziwy chrześciajnin może sprawiać wrażenie człowieka nieszczęśliwego,

lecz nigdy nie jest nim w rzeczywistości.

Również na zewnątrz ukazuj wszystkim twarz człowieka szczęśliwego.

Krzyż to też szczęście,tylko trochę inaczej.

Piękno chrześcijańskiego życia musi być widoczne.

Ono pociąga i ośmiela do wstępowania na drogę życia poświęconego Bogu.

Jeśli chrześcijanin jest radosny mimo ubóstwa,

pogodny, choć doświadcza niesprawiedliwości,

szczęśliwy, choć prześladowany,

to jest to coś niezwykłego, niespotykanego, zaskakującego, dającego do myślenia. ...

sty 19 2019 J 2, 1-11
Komentarze: 0

Zasmakuj Bożej hojności.

Oddaj w ręce Jezusa to,

o co prosi już od jakiegoś czasu.

Pojednaj się z bliźnim.

Pójdź do spowiedzi.

Módl się więcej.

Poświęć więcej czasu dla swej rodziny.

Oddaj w Jego ręce to,

o co On cię prosi.

I zobaczysz,

że Bóg nie pozwala przegonić się

we wspaniałomyślności.

Podejmij wyzwanie. ...

 

Posłuszeństwo czyni relację z Bogiem bardzo owocną. ...

 

Tylko ten, kto poważnie bierze to, co małe i codzienne,

ujrzy Boży cud właśnie w codzienności.

Aby móc ujrzeć Boży cud, potrzeba wiary.

Cuda Boże są po to, by uczyć nas szacunku dla codzienności

i odkrywania, że wszystko, co małe, jest wielkie. ...

sty 18 2019 Mk 2, 13-17
Komentarze: 0

Pozwalaj na to, by słowo Jezusa w tobie działało. ...

 

Grzechy mobilizują do bycia jak najbliżej Boga. ...

 

Mądrość serca opiera się nie na wiedzy "ile", ale na "jak" i "po co" się żyje. ...

sty 17 2019 Mk 2, 1-12
Komentarze: 0

Wierz w pełne Boże przebaczenie.

Stwórca w pełni przebacza.

Po Spowiedzi wszystko jest odpuszczone.

Możesz rozpocząć nowe, głębsze życie, iść dalej. ...

 

Dziel się Bożym życiem.

Świadcz miłosierdzie względem duszy i ciała. ...

 

Z wyobraźnią i odwagą

prowadź innych do Jezusa.

Zdobywaj się na gesty i czyny

przełamujące konwenanse i zwyczaje.

Rozbieraj dach swej głowy i serca.

Stawaj bliżej Jezusa.

Moc rodzi się z wiary.

Przychodź słuchać.

Słysz odpowiedzi,

na które czekasz od dawna.

Proś o odrobinę.

Otrzymasz obfitość.

Wierz.

Bądź bliźej.

Pozwalaj się zaskakiwać

innością i obfitością. ...

sty 16 2019 Mk 1, 40-45
Komentarze: 0

Dziękuj Bogu

za starszych braci w wierze Abrahama.

Szanuj ich religię.

Kładź kamyk, znak pamięci na grobach tych,

którzy żyli pośród nas przez wieki. ...

 

W Jezusie uznawaj moc uzdrowienia cię z wszelkiego zła.

Oddawaj się Jezusowi całkowicie.

Szczęście znajdziesz tylko w Jezusie. ...

 

Chcieć,

to bez względu na trudności,

opierając się na Jezusie,

zapanować nad własną wolą,

która pragnie czynić wszystko po swojemu. ...