Najnowsze wpisy


wrz 21 2018 Łk 8, 4-15
Komentarze: 0

Czyń wszystko, byś, gdzie możesz,

siał dobre i wartościowe ziarno miłości.

Resztę pozostawiaj Bogu. ...

 

To, co siejesz z Bogiem, wydaje owoc. ...

 

Słuchaj Boga, by zrozumieć sens Jego słów.

Przyjmuj usłyszane słowo.

Całym życiem je wypełniaj. ...

wrz 20 2018 Mt 9, 9-13
Komentarze: 0

Wiara rodzi się z żywej wiary.

Weź się do roboty.

Jesteś posłany. ...

 

Stawaj się przykładem przyjmowania Bożego Miłosierdzia.

Ukazuj jego cudowne skutki w życiu. ...

 

Z radością zapraszaj Jezusa.

On napełnia serca radością i pokojem. ...

wrz 19 2018 Łk 7, 36-50
Komentarze: 0

Jezus miłością i wolnością.

Akceptuje ludzi.

Stwarza nowe serce i nowego ducha.

Trwaj w Jezusie.

Uzdrawia.

Uwalnia do prawdziwej miłości. ...

 

Wypraszaj u Jezusa skruchę.

Zawsze prowadź do Jezusa popadających w grzechy. ...

wrz 18 2018 Łk 7, 31-35
Komentarze: 0

Niech Jezus wejdzie do twego serca.

Niech pozostanie w nim na zawsze.

Niech będzie twym Zbawicielem. ...

 

Nieuzasadnione żale, pretensje i grymasy.

Przyjmowanie z niezadowoleniem i niewdzięcznością Bożej woli. ...

 

Naśladuj Jezusa.

Miej serce pokorne,

otwarte na bliźniego

i kochające Boga. ...

wrz 17 2018 Łk 2, 41-52
Komentarze: 0

Nie gub na swej życiowej drodze ścieżek Jezusa.

Gorliwie odnajduj Go.

Dawaj Mu właściwe miejsce w historii i doświadczeniach życiowych.

Okazuj wdzięczność, gdy On cię odnajduje.

Zdawaj sobie sprawę, że tak naprawdę On cię szuka. ...

 

Wiedź życie ukryte.

Bądź posłuszny Maryi i pokorny. ...

 

Całkowicie poświęcaj się służbie Bogu. ...