Najnowsze wpisy


lis 20 2018 Łk 19, 11-28
Komentarze: 0

Rozwijaj talenty.

Pracuj dla rozwoju Królestwa Bożego.

Odważnie i mądrze pomnażaj otrzymane dary.

Ciesz się wiecznym szczęściem w niebie.

Pomagaj bliźnim odnaleźć drogę do Królestwa Bożego. ...

 

Poznawaj, co masz czynić.

Z mocą wypełniaj poznane obowiązki. ...

lis 19 2018 Łk 19, 1-10
Komentarze: 0

Dziękuję za wszystkie poszukiwania w życiu,

za każde spojrzenie i wezwanie.

Przyjdź do mego domu.

Uczyń go miejscem spotkania.

Dni rozjaśnij światłem przebaczenia i radości. ...

 

Przyjdź w gościnę do mego domu.

Napełnij go radością, miłością i pokojem. ...

 

Przyprowadzaj współczesnych Zacheuszów do Jezusa. ...

lis 15 2018 Łk 18, 35-43
Komentarze: 0

Naśladuj niewidomego żebraka. ...

 

Uzdrawiaj z egoizmu i zbytniej troski o siebie. ...

 

Proś. Wołaj. Krzycz.

Modlitwa zostanie wysłuchana.

Dostaniesz nowe oczy, uszy, serce, umysł,

Bożego Ducha i Bożą mądrość.

Dokonasz dobrych wyborów. ...

lis 15 2018 Mk 13, 24-32
Komentarze: 0

Poddawaj całe życie nieprzemijającym wartościom.

Czuwaj i czekaj w nadziei.

Oddawaj się pełni zaufania.

Żyj spokojnie z Bogiem. ...

 

Ufaj Bożemu Miłosierdziu.

Żyw nadzieję, że piekło pozostanie puste.

Nie obojętniej na los grzeszników. ...

 

Jakie życie, taka śmierć.

Jaka śmierć, taka wieczność. ...

lis 15 2018 Łk 18, 1-8
Komentarze: 0

Bądź blisko Boga. ...

 

Łaską Ducha Świętego

rozjaśniaj ciemności serca.

Umacniaj wiarę w Boga. ...

 

Przepraszaj za grzechy.

Uwielbiaj Jego majestat.

Dziękuj Mu za wszelkie dobro.

Proś Go o błogosławieństwo i opiekę. ...