Najnowsze wpisy


paź 23 2020 Łk 13, 1-9
Komentarze: 0

Przemieniaj na lepsze twe życie.

Przynoś dobre owoce. ...

 

Sercem skruszonym dziękuj Bogu.

Daje ci czas.

Nawracaj się.

Pogłębiaj relację z Nim. ...

 

Jeśli umysłem nie ogarniasz tragedii,

przyjmuj ją jako ostrzeżenie

i przypomnienie o kruchości doczesnego szczęścia i życia.

Wbrew nadziei ufaj Bogu.

On dopuszcza trudne doświadczenia.

Z pewnością wyprowadza z nich dobro.

To, że na razie tego nie dostrzegasz,

to znak twej ograniczoności,

cechy naturalnej dla każdego stworzenia. ...

paź 22 2020 Łk 12, 54-59
Komentarze: 0

Czas jest dla ciebie.

Uporządkuj życie.

Nawróć się.

Przebacz.

Pojednaj.

Jesteś w drodze do wieczności.

Nie marnuj czasu.

Buduj świadomie każdego dnia

Boże Królestwo.

Jezus daje ci znaki obecności

i troski o ciebie.

Dostrzegaj to.

Ceń. ...

 

Mądre i pokorne serce szuka zgody i pojednania. ...

 

Rozeznawaj sprawy Boże.

Żarliwie troszcz się o poznawanie prawd Bożych.

Praw życia duchowego.

Żyj łaską.

Dostrzegaj znaki Bożej obecności. ...

djkurek : : czas  
paź 21 2020 Łk 12, 49-53
Komentarze: 0

Żyj według Dekalogu.

Wszystko poświęcaj

za życie według Ewangelii. ...

 

Jezus zapala w twym sercu

płomień miłości Bożego Ducha.

Oczyszcza twe intencje. ...

 

Z Bogiem może być trudno,

ale w końcu będzie się opłacało. ...

paź 19 2020 Łk 12, 39-48
Komentarze: 0

Masz jakieś obowiązki w życiu,

jakąś odpowiedzialność za drugiego.

Zostało przez Boga zlecone ci zadanie

na miarę twych zdolności i powołania.

Wywiązuj się z tego, jak najlepiej potrafisz. ...

 

Dziękuj Jezusowi za zaufanie, którym cię obdarza.

Nie przestawaj w nie wierzyć w chwilach trudnych. ...

 

Jeżeli uczynisz więcej dobra,

iż wymagano od ciebie,

szkody ci to nie przyniesie.

Jeśli nie dopełnisz tego,

co ci zlecono,

sobie i innym możesz wyrządzić krzywdę. ...

djkurek : : masz  
paź 19 2020 Łk 12, 35-38
Komentarze: 0

Dobrze jest robić rachunek sumienia z postaw i zachowań.

Boga stawiaj na pierwszym miejscy w życiu.

Kochaj Boga i bliźnich. Pomnażaj dobro w świecie. ...

 

Twe szczęście wypływa z oczekiwania na Boga

i radości spotkania z Nim. ...

 

Bądź zawsze gotowy na przyjście Pana,

na każdą formę jego przyjścia.

Trzeba ci uczyć się dostrzegać

przychodzącego do ciebie Boga w drugim człowieku,

w sytuacjach codziennego życia,

w pracy i odpoczynku,

w trudzie i zabawie.

Umiejętność życia w świadomości,

że Bóg wciąż realnie jest przy tobie obecny,

wciąż na ciebie patrzy,

jest gotów ci pomóc,

ale i osądzić,

oto ciągła gotowość na Jego przyjście

i tej gotowości ci potrzeba. ...