Archiwum grudzień 2018


gru 31 2018 Łk 2, 16-21
Komentarze: 0

Codziennie kontaktuj się z Pismem Świętym.

Przypominaj niepodważalną prawdę.

Bóg jest stale z tobą.

Nigdy cię nie opuszcza.

Twoje życie jest szczeólnym darem Bożej miłości.

Przeżywaj je z wdzięcznością.

Codzienne obcowanie ze Słowem Bożym

otwiera serce na zbawczą prawdę,

nakłania do nawrócenia

i staje się źródłem mocy ducha na drogach ku wieczności.

Bóg jest Panem czasu. ...

 

Tyle wart będzie nowy rok,

ile zdołasz przezwyciężyć w sobie niechęci,

ile zdołasz przełamać ludzkiej złości i gniewu,

ile ludziom zdołasz zaoszczędzić smutku, cierpień i przeciwności,

ile zdołasz okazać ludziom serca, bliskości, współczucia, dobroci i pociechy,

ile zdołasz zapłacić dobrem za wyrządzone ci zło. ...

 

Codziennie czytaj Słowo Boże.

Oddawaj Bogu chwałę w środowisku, w którym żyjesz. ...

 

Napełniaj serca pokojem.

Pomieniuj na tych, których Pan stawia na twej drodze. ...

 

Snuj plany.

Podejmuj postanowienia.

Realizuj plany.

Spełniaj postanowienia.

Wypełniaj plany Pana Boga.

Szukaj miary w tym,

co przez ciebie pragnie uczynić Bóg.

Pojmuj siebie jako sługę Bożych planów.

Bóg spełnia swoje obietnice. ...

gru 30 2018 J 1, 1-18
Komentarze: 0

Odpowiadaj miłością na Bożą Miłość. ...

 

Rozpoznawaj znaki czasu.

Szukaj Bożej woli i sensu w tym,

co się wokół ciebie dzieje.

Mądrością wiary rozumiej Bożą mowę. ...

 

Ukazuj Jezusa, Słowo Boga, Światłość prawdziwą.

Znajdziesz swoje miejsce w życiu

i wartości zapewniające życie wieczne. ...

gru 29 2018 Mt 2, 13-15. 19-23
Komentarze: 0

Wyciągaj wnioski. ...

 

Bardziej kochaj Boga i ludzi. ...

 

Rodzina powstaje przez miłość dwoja ludzi,

którzy chcą ze sobą spędzić całe życie.

Dzięki ich miłości przychodzą na świat dzieci.

Miłość szukająca dobra drugiego człowieka buduj dom,

który chroni przed niebezpieczeństwami.

W nim chronią się małżonkowie,

kiedy przychodzą trudne chwile,

ale jest także ostoją dla tych,

którzy dzięki ich miłości przyszli na świat - dla dzieci.

Dzieci biorą z rodziny nie tylko miłość i poczucie bezpieczeństwa.

One również uczą się miłości,

uczą się dawać.

Z rodziny wynosimy siłę,

która pomaga nam przetrwać trudności. ...

gru 28 2018 Łk 2, 22-35
Komentarze: 0

Niech twa praca będzie służbą Bogu i Jego misji.

Bądź posłuszny natchnieniom Ducha Świętego.

Współpracuj z Nim.

Poznawaj Jezusa i Jego życie.

Wsłuchuj się i czytaj Słowo Boże. ...

 

Bóg jest zawsze wierny obietnicom.

Bądź cierpliwy i wierny Bogu i Jego Słowu. ...

 

Ofiarowuj się Bogu.

Uwielbiaj Boga.

Wypełniaj Bożą wolę. ...

gru 27 2018 Mt 2, 13-18
Komentarze: 0

Bądź człowiekiem prawym i sprawiedliwym na co dzień.

Trwaj w bliskości Boga.

Krocz Jego drogami w codzinnym życiu. ...

 

Zawsze z odwagą broń życia. ...

 

Dzieci z Betlejem poniosły śmierć za Jezusa.

Choć nie zostały ochrzczone,

męczeństwo przyłączyło je do Chrystusa.

Otrzymały chrzest krwi. ...