Archiwum maj 2020


maj 31 2020 J 2, 1-11
Komentarze: 0

Bierz do serca słowa Maryi.

Odczytuj ciągle na nowo,

co w twej rzeczywistości

i w twym życiu

mówi do ciebie Jezus

i czego pragnie,

co masz wykonać,

by w twym życiu doświadczać

cudów działania Jezusa. ...

 

Maryja jest zawsze blisko obecna

przy Jezusie, Kościele i tobie. ...

 

Asceza została ci dana przez Boga jako dar,

którym możesz służyć innym. ...

maj 30 2020 J 20, 19-23
Komentarze: 0

Proś o łaskę otrzymania Ducha Świętego

w życiu z jak największą mocą.

Proś o trzy dary,

które zawsze od Ducha Świętego pochodzą.

O dar prawdziwego pokoju.

O dar głębokiej radości.

O dar autentycznej misji. ...

 

Duch Święty przemienia serce

według woli Ojca i pragnień Jezusa. ...

 

Boże, Ty przebacz tym,

którym ja w pełni przebaczyć nie potrafię

i daj im potrzebne im łaski. ...

maj 29 2020 J 21, 20-25
Komentarze: 0

Zawsze wierz w Bożą miłość do ciebie.

Nie dawaj okłamywać się diabłu.

Odnajduj to, co masz robić w życiu.

Odważnie za tym idź. ...

 

Uwalniaj się od ciekawości, wścibskości

i prób oceniania duchowego życia innych.

Ufaj Bożemu prowadzeniu w dyskrecji i szacunku. ...

 

Opanowuj nieuporządkowaną ciekawość. ...

maj 28 2020 J 21, 15-19
Komentarze: 0

Bardzo kochaj Jezusa. 

Daje ci Ducha Świętego. 

Nie wstydź się wiary. 

Mężnie ją wyznawaj. 

Świadcz o przynależności

do Jezusa. ... 

 

Miłość Jezusa fundamentem 

twej miłości do Jezusa. ... 

 

Panie, Ty wszystko wiesz. 

Ty wiesz, że Cię kocham. 

Abym cię kochał, 

wspomagaj mnie, Boże. 

Bym bardziej Cię kochał, 

Ty, Boże dopomóż. ... 

maj 27 2020 J 17, 20-26
Komentarze: 0

Żyjesz po to, by kochać. ...

 

Razem z Jezusem powierzaj Ojcu

te wszystkie osoby, które spotykasz.

Powierzaj Ojcu ich radości,

nadzieje, smutki i zmagania.

Niech Boża miłość im towarzyszy. ...

 

Dbaj o to, by twe postępowanie

było wyraźnym znakiem działającego w świecie Boga. ...