Archiwum kwiecień 2020


kwi 30 2020 J 6, 52-59
Komentarze: 0

Wierz i korzystaj z Bożych darów. ...

 

Jezusa przyjmuj w Komunii Świętej jak najczęściej.

Dzięki Niemu żyj pełnią życia.

Rozpalaj w sobie tęsknotę za Nim. ...

 

Przystępowanie do Komunii Świętej

nie jest gwarantem trwania w łasce Bożej.

Potrzeba godziwego łączenia się z Panem.

Żyj Chrystusem.

Kto niegodnie spożywa Eucharystię,

winny się staje Ciała i Krwi Pańskiej

i wyrok sobie gotuje.

Nie traktuj sakramentów na sposób magiczny.

Uczestnictwem w nich wyrażaj miłość do Boga.

Przyjmuj Boże dary.

Żyj według Bożego Prawa. ...

kwi 29 2020 J 6, 44-51
Komentarze: 0

Żyj Eucharystią.

Podtrzymuj życie pokarmem z nieba.

Jednocz się z Bogiem.

Dostrzegaj Go i rozpoznawaj

pod postacią chleba i wina.

Kontempluj Go twarzą w twarz

w przyszłym świecie. ...

 

W Jezusie żyj pełnią życia.

Żyj na wieki.

Karm się Bożym Ciałem. ...

 

Wiara jest łaską, na którą dobrowolnie

i świadomie muszę odpowiedzieć,

by przynieść owoce godne Chrystusowego ucznia. ...

kwi 28 2020 Mt 11, 25-30
Komentarze: 0

Żyj dla Boga. Służ bliźnim. ...

 

Czyń serce łagodne i pokorne. ...

 

Świadomy niedoskonałości, ułomności i niewiedzy

bądź pokorny.

Wsłuchuj się w pouczenia.

Nie gardź nauką.

Nie odrzucaj wiedzy i trudu studiowania.

Świadomy ograniczoności bądź Bożym prostaczkiem.

W miarę możliwości zdobywaj wiedzę.

Bądź prostaczkiem.

Zdobywaj mądrość.

Pamiętaj o niedoskonałości. ...

kwi 27 2020 J 6, 30-35
Komentarze: 0

Nie bądź głodny i spragniony.

Duszę napełniaj tym, czego pragnie.

Dawaj duszy niebieskie pożywienie i mistyczny napój. ...

 

Wierz. Tylko Jezus w pełni zaspokaja każdy głód życia. ...

 

Często łącz się z Jezusem w Komunii Świętej.

Spełniaj Boże wezwanie.

Właściwie przygotowuj się do Eucharystii.

Co miesiąc spowiadaj się.

Czuwaj nad czystością myśli, słów i uczynków.

Comiesięczna Spowiedź daje siłę życia w łasce.

Umożliwia częste jednoczenie się z Jezusem

w Sakramencie Ołtarza. ...

djkurek : : nie  
kwi 26 2020 J 6, 22-29
Komentarze: 0

Prawdziwa wiara nie jest zależna od potrzeby.

Od tego, czy w danej chwili otrzymuje się to,

o co się prosi, czy też nie. ...

 

Coraz bardziej szukaj Jezusa dla Niego samego.

Nie ze względu na nieskończone łaski,

które od Niego otrzymujesz. ...

 

Troszcz się o pokarm doczesny.

Potrzebna jest troska o pokarm duchowy.

Często, codziennie komunikuj.

Bóg cię kocha.

Pragnie codziennie do ciebie przychodzić

i się z tobą jednoczyć.

Codzienna Komunia Święta pełną miłości odpowiedzią

na miłość ofiarowaną przez Boga. ...