Archiwum maj 2019


maj 31 2019 J 16, 23b-28
Komentarze: 0

Prowadź z Bogiem Ojcem dialog,

byś czuł Jego obecność. ...

 

Stawaj codziennie przed Ojcem.

Czyń to razem z Jezusem,

aby miłość Ojca napełniała twe serce

prawdziwą radością. ...

 

Modlitwa dzieci zostaje zawsze przez Ojca wysłuchana.

Wprowadza do historii Bożą wszechmoc.

Strąca możnych z tronów.

Wywyższa pokornych. ...

maj 30 2019 Łk 1, 39-56
Komentarze: 0

Akceptuj sytuacje z wiarą, zaufaniem i radością.

Dawaj Bogu możliwość, aby ci błogosławił

i bez względu na to, w jakim jesteś stanie,

czynił cię błogosławionym i radosnym człowiekiem. ...

 

Żyj z pokorą w służbie innym.

Bądź wdzięczny za doznaną miłość służebną. ...

 

Otwarcie na życie powoduje otwarcie na człowieka i Boga. ...

maj 29 2019 J 16, 16-20
Komentarze: 0

Podążaj Bożą drogą. ...

 

Jezus zawsze idzie z tobą przez dolinę łez i smutku.

Nie trać sprzed oczu powołania do świętości.

W otwartości na Ducha Świętego realizuj je. ...

 

Ból i radość. ...

maj 29 2019 J 16, 16-20
Komentarze: 0

Podążaj Bożą drogą. ...

 

Jezus zawsze idzie z tobą przez dolinę łez i smutku.

Nie trać sprzed oczu powołania do świętości.

W otwartości na Ducha Świętego realizuj je. ...

 

Ból i radość. ...

maj 28 2019 J 16, 12-15
Komentarze: 0

Bądź szczerze otwarty na Ducha Świętego.

Pozwalaj Mu, aby ci doradzał i cię prowadził. ...

 

Broń przed kłamstwem świata.

Prowadź do pełnej Prawdy.

Bądź ufnie posłuszny. ...

 

Chętnie słuchaj Ducha Świętego.

Poprowadzi cię do głębin Boga.

Pomoże poznawać Jego istotę i wolę

i ufać Mu coraz bardziej. ...