Archiwum sierpień 2020


sie 31 2020 Łk 4, 31-37
Komentarze: 0

Jezus oczyszcza serca. Uwalnia z działania zła. ...

 

Nie jesteś godny, aby Jezus przychodził do ciebie.

Jezus mówi słowo do ciebie. Uzdrawia twą duszę. ...

 

Czuwaj, by przeciwnik odszedł,

nie wyrządzając szkody.

Twe uwagi nie mogą ranić.

Gdybyś ranił, walcząc o dobro,

twe zwycięstwo nad złem nie byłoby pełne. ...

sie 30 2020 Łk 4, 16-30
Komentarze: 0

Miej w sercu wrażliwość Jezusa. ...

 

Każdy nowy dzień

to kolejna szansa na spotkanie z Jezusem

i przyjmowanie od Niego daru nowości życia w łasce. ...

 

Zwiesz siebie chrześcijaninem.

Dlatego pamiętaj.

Bóg twych przeciwników miłuje nie mniej niż ciebie. ...

djkurek : : Miej  
sie 29 2020 Mt 16, 21-27
Komentarze: 0

Często upadasz pod ciężarem krzyża.

Chcesz innego scenariusza

dla wielu sytuacji w twym życiu.

Jezus ci przebacza.

Przez życie idź drogą,

którą dla ciebie wyznaczył Jezus. ...

 

Jezus wlewa w twe serce tyle ufności,

abyś szedł za Nim pewien,

że przy Nim jesteś na właściwym miejscu w życiu. ...

 

Kiedy błądzisz i jesteś zaślepiony,

trzeba tobą wstrząsnąć,

aby cię zmusić do nowego,

wolnego od stereotypów spojrzenia.

Twarde słowa Jezusa

tłumacz potrzebą wyrwania cię z błędu. ...

sie 28 2020 Mk 6, 17-29
Komentarze: 0

Proś Ducha Świętego o właściwe rozeznanie swych pragnień

i odwagę przyjmowania uwag i upomnień od innych.

Prawda cię wyzwoli. Da ci pokój w sercu. ...

 

Jezus uwalnia twe serce od pochopności, błahości,

powierzchowności, zależności od opinii innych. ...

 

Nieważne czy bezpośrednio, czy tylko z ubocza,

proponując, namawiając, sugerując,

prowadzisz kogoś do grzechu.

Jesteś w takim wypadku

odpowiedzialny za grzech bliźniego.

Za to, że do zła go skłoniłeś.

Niech nie będzie uspokojeniem twego sumienia to,

że nic nie zrobiłeś, że tylko mówiłeś, żartowałeś.

Ponosisz odpowiedzialność

za zgorszenie bliźniego i skutki zgorszenia. ...

sie 28 2020 Mt 25, 1-13
Komentarze: 0

Czuwać znaczy mieć olej i palić lampę.

To jest twym zadaniem aż do czasu przyjścia Oblubieńca,

który nigdy się nie spóźnia.

Niech cię ogarnie i strzeże Boża mądrość. ...

 

Niech twe serce będzie zawsze gorące tęsknotą,

oczekujące Jezusowego przyjścia z cierpliwą nadzieją. ...

 

Kiedy przyjdzie kres twego życia doczesnego,

nikt z ludzi nie zdoła ci pomóc.

Wobec tajemnicy twej śmierci będzie całkiem bezsilny,

poza wsparciem modlitwą.

Sam z bagażem twych zasług i braków

staniesz twarzą w twarz z przychodzącym Oblubieńcem.

Oby brak twej oliwy nie doprowadził

do zgaśnięcia płomienia twej miłości.

Jeśli sam nie rozpalisz twej miłości,

nie będziesz zdolny przejąć jej od innych. ...