Archiwum wrzesień 2018


wrz 30 2018 Łk 9, 46-50
Komentarze: 0

Nie szukaj wielkości.

Doceniaj to, co masz.

Dostrzegaj Bożą obecność w życiu. ...

 

Podążaj drogą uniżenia. ...

 

Bądź uczniem Jezusa.

Słuchaj Jego słów.

Służ małym.

Poszukuj ludzi.

Podawaj pomocną dłoń.

Lecz choroby ducha.

Ukazuj drogę zbawienia. ...

wrz 29 2018 Mk 9, 38-43. 45. 47-48
Komentarze: 0

Mocno i odważnie odrzucaj wszystko,

co sprzeciwia się Bożym pragnieniom.

Idź za Jezusem wyznaczoną drogą.

Doświadczysz wielkiej radości. ...

 

Zdecydowanie przeciwstawiaj się złu.

Odcinaj się od tego,

co prowadzi do zła i grzechu. ...

 

Strzeż się zazdrości i zgorszenia. ...

wrz 28 2018 J 1, 47-51
Komentarze: 0

Wzywaj pomocy i opieki Archaniołów. ...

 

Niebiańscy posłańcy. ...

 

Opiekuj się. Troszcz. Pomagaj.

Zawierzaj Bogu. Na Nim polegaj.

W Nim miej źródło mocy.

Stawaj się przewodnikiem dla innych.

Błądzących. Szukających drogi życia.

Obnażaj śplepotę ducha.

Przywracaj możliwość widzenia sercem.

Nieś ulgę w cierpieniu i chorobie.

Każde dobre słowo, każda modlitwa anielską posługą.

Postawą mów, że Bóg najważniejszy.

Że najbardziej godny miłości i uwielbienia. ...

wrz 27 2018 Łk 9, 18-22
Komentarze: 0

W ludziach niepozornych dostrzegaj duchową wielkość. ... 

 

Mądrze poznawaj Boże sprawy. 

Dawaj życiem i słowem świadectwo wiary w Chrystusa. ... 

 

Bądź autentycznym świadkiem. 

Przeżywaj prawdę o Jezusie. 

Napełniaj Nim każdą pracę i myśl. 

Odmieniaj życie. 

Rozpoznawaj działającego Mesjasza. ... 

wrz 26 2018 Łk 9, 7-9
Komentarze: 0

Przemiana.

Radykalny krok nawrócenia.

Odcięcie się od popełnionych czynów. ...

 

Chroń przed zarozumiałością, pychą, chciwością i głupotą. ...

 

Poznawaj Jezusa.

Przebywaj z Nim.

Szukaj Go.

Odnajduj.

Zawsze przy Nim trwaj. ...