Archiwum wrzesień 2020


wrz 30 2020 Łk 10, 1-12
Komentarze: 0

Módl się za powołanych.

Jako ochrzczony czuj się powołany. ...

 

Dziękuj Jezusowi za zaufanie

i posłanie z Dobrą Nowiną do bliźnich. ...

 

Potrzeba uformowania w sobie

zdolności do działania wspólnotowego.

Pan wysyła uczniów parami,

by razem ponosili trudy pracy.

Razem otrzymywali zapłatę,

na którą zasługuje robotnik.

Razem znosili gorycz porażki,

gdy słuchacze nie przyjmą ich przepowiadania.

Być wsparciem dla współpracownika w jego trudzie.

We wspólnym przeżywaniu radości płynącej z sukcesu.

W przeżywaniu goryczy porażki.

Jakże potrzebna jest druga, bliska osoba. ...

wrz 29 2020 Łk 9, 57-62
Komentarze: 0

Pozwalaj Bogu mówić do twego serca.

Jeśli od Niego pochodzi powołanie,

to odpowiadaj szczerze,

że chcesz za Nim chodzić,

nawet znając trudności,

na jakie możesz napotykać.

Proś i módl się o powołania kapłańskie i zakonne,

aby nie zabrakło robotników w winnicy Pańskiej. ...

 

Odważnie i radośnie chodź za Jezusem.

Nie oglądaj się wstecz. ...

 

Odkrywszy prawdę, nie stawia się jej warunków.

Możesz stawiać warunki, zaprzeczać prawdzie,

możesz szantażować i zastraszać jej głosicieli.

Lecz prawda pozostanie bezwarunkowo niezmienna.

Tak też jest i z opowiedzeniem się za Bogiem,

źródłem wszelkie prawdy.

Możesz Go bezwarunkowo przyjąć

z pełnymi konsekwencjami tej decyzji.

Możesz Go też odrzucić.

Żaden jednak warunek w tej sprawie

nie będzie miał racji bytu. ...

wrz 28 2020 J 1, 47-51
Komentarze: 0

Aniołowie modlą się za ciebie.

Chronią świat od złego ducha

i jego wpływu na ciebie. ...

 

Dziękuj Bogu za dar służby Jego świętych aniołów w życiu. ...

 

Warto wypracować dojrzałą formę kultu aniołów

i do takiej przysposabiać dzieci od najmłodszych lat.

Wówczas anioł nie będzie się kojarzył z infantylizmem.

Będziesz go postrzegał jako potężny byt duchowy,

jako miłującą cię osobę,

pragnącą dla ciebie dobra

i realnie wspomagającą cię w drodze do Boga. ...

wrz 27 2020 Łk 9, 46-50
Komentarze: 0

Przyjmuj Bożą miłość. ...

 

Serce pokorne i otwarte

przyjmuje Bożą miłość

i przekazuje ją innym. ...

 

Stać się najmniejszym

to z serdecznością usługiwać innym

i okazywać im należny szacunek.

Dostrzegaj godność cudzą i własną.

Z szacunkiem zwracaj się do każdego człowieka.

Nie pozwalaj odzierać się z przynależnej ci czci.

Jesteś Bożym obrazem i podobieństwem. ...

wrz 26 2020 Mt 21, 28-32
Komentarze: 0

Wspominaj na Boże miłosierdzie.

Poznawaj Boże drogi.

Chodź Bożymi ścieżkami.

Prowadź się w prawdzie

według Bożych pouczeń.

W Bogu miej nadzieję. ...

 

Każdego ranka przyjmuj

zaproszenie do bliskości z Bogiem.

Idź i pracuj w winnicy.

Dziękuj za ten dar. ...

 

Ideałem jest nie tylko wolę Boga wypełniać,

ale nadto spełniać ją z radością.

Gdy jednak spełnienie jej jest trudne

i nie sposób wzbudzić w sobie radości,

przynajmniej trzeba ją spełnić z oddaniem,

nie okazując niechęci.

Wówczas postępujesz idealnie.

Owszem, ludzi idealnych nie ma,

ale do ideału masz dążyć.

Winieneś się starać wejść do raju jeszcze szybciej.

Tobie dano więcej.

Staraj się dobrze wykorzystać ofiarowaną ci łaskę. ...