Archiwum grudzień 2019


gru 31 2019 Łk 2, 16-21
Komentarze: 0

Jezus przynosi na ziemię pokój.

Rodzi się w twym życiu.

Nieustannie pokojem obdarowuje twą codzienność. ...

 

Święta Boża Rodzicielka bierze cię za rękę

i prowadzi ścieżkami Bożej woli

ku spełnieniu się Bożych obietnic w twym życiu. ...

 

By żyć wiarą, musisz usłyszane słowo rozważyć w świetle rozumu,

a następnie według niego kształtować życie moralne. ...

gru 30 2019 J 1, 1-18
Komentarze: 0

Szukaj promieni i blasku światła płynącego z Ewangelii. ...

 

Syn Boży stał się jednym z nas.

Wniósł w życie światło.

Rozjaśnia ciemności świata.

Przeprowadza każdego dnia

z ciemności grzechu

do światłości życia. ...

 

Wcielony Syn Boży, Jezus Chrystus,

jest jak ostatnie słowo Boga skierowane do ludzi.

On był ostatnią ofiarą złożoną Bogu na krzyżu dla zbawienia świata. ...

gru 30 2019 Łk 2, 36-40
Komentarze: 0

Oddawaj Bogu w prostocie serca łzy samotności,

cierpliwość w słuchaniu bliźnich,

uczciwość i wierność w dronbych sprawach.

Twe doświadczenie spotkania Mesjasza

dla innych pociechą i światłem w życiu.

Codziennie wzrastaj

dzięki rozważanemu Słowu Bożemu

i sakramentom świętym. ...

 

Poznawaj Boga każdego dnia odrobinę więcej.

Głoś Bożą obecność pośród innych ludzi prostotą życia zawierzonego Bogu. ...

 

Wyrwaj w cierpliwości. Spotkasz Mesjasza. Ujrzysz zbawienie. ...

gru 28 2019 Mt 2, 13-15. 19-23
Komentarze: 0

Jesteś w Świętej Rodzinie

razem z Jezusem pod opieką Józefa.

Otoczony matczyną troską Maryi.

Żyj Bożą miłością. ...

 

Umacniaj miłość do Boga.

Z Bożą pomocą

konsekwentnie obdarowywuj

miłością najbliższych.

Uświęcaj rodzinę. ...

 

Pozwalaj prowadzić się Bogu jak Józef.

Ufaj. Bóg cię dobrze poprowadzi.

Nie bój się śmierci.

Oddawaj swe życie w ręce Boga. ...

gru 27 2019 Mt 2, 13-18
Komentarze: 0

Trwaj w drodze wiary.

Cel wychodzi daleko poza ziemskie życie.

Jesteś stworzony dla nieba. ...

 

Nawracaj współczesnych herodów.

Mocą Bożej łaski naśladuj Józefa

w trosce o życie Boże w sobie i innych. ...

 

Apel bożonarodzeniowy.

Przyjmuj. Chroń. Kochaj.

Bezbronność oczekuje zawsze na pomoc. ...