Archiwum wrzesień 2019


wrz 30 2019 Łk 9, 51-56
Komentarze: 0

Módl się za tych, którzy są z dala od Boga.

Staraj się ich kochać. ...

 

W prawdziwej wolności i konsekwentnie wypełniaj wolę Ojca.

Wiernie podążaj za Jezusem. ...

 

Zbawiaj.

Cierpliwość wymaga wielkiego hartu ducha.

Pokonuj pragnienie odwetu.

Trwale wychodź ze spirali przemocy. ...

wrz 29 2019 Łk 9, 46-50
Komentarze: 0

Jednocz się z Jezusem.

W pokoju serca rezygnuj

z pogoni za fałszywie rozumianą wielkością,

byciem chwalonym,

zajmowaniem zawsze pierwszego miejsca.

Przyjmuj i otwieraj się na słabych,

odrzuconych, będąych nikim w oczach świata. ...

 

Usuwaj z życia wszelkie pragnienia światowej wielkości.

Napełniaj serce tęsknotą za wielkością według miary dziecka Bożego. ...

 

Bóg oczekuje, abyś Go przyjmował.

Przyjmować oznacza wchodzić z Nim w szczególnego rodzaju związek.

Związek na życie, które pokonuje śmierć. ...

wrz 28 2019 Łk 16, 19-31
Komentarze: 0

Rozumiej Ewangelię.

Żyj według jej zasad.

Żadne złe duchy nie zwiodą cię. ...

 

Boża sprawiedliwość zawsze o tobie pamięta.

Cierpliwie ją naśladuj.

Miej wrażliwe serce na bogactwo Bożej łaski. ...

 

Rozwijaj w życiu świadomość eschatologiczną.

Nie lekceważ pośmiertnego losu człowieka.

Powracaj do fundamentalnego pytania

o życie wieczne po życiu doczesnym.

Zachowuj przenikliwość serca.

Patrz na życie ziemskie

przez pryzmat życia wicznego.

Przeżywaj rzeczywistość życia codziennego

w kategoriach eschatologicznych. ...

wrz 27 2019 Łk 9, 43b-45
Komentarze: 0

W radości składaj Bogu dzięki.

W strapieniu z nadzieją czekaj na pocieszenie. ...

 

Droga prawdziwego ucznia wiedzie po drodze Mistrza.

Nie myśl o swych słabościach.

Miej przed oczami Bożą obecność pełną zwycięskiej mocy. ...

 

Wypełniaj wolę Ojca. ...

wrz 26 2019 Łk 9, 18-22
Komentarze: 0

Mesjasz daje ojczyznę wieczną. ...

 

Wargami wyznajesz jedynego Syna Ojca i twego Pana.

Życiem, postawą i działaniem wyjaśniaj to, co wyznajesz ustami. ...

 

Bez względu na to, co się stanie,

zawsze bądź po stronie Zwycięzcy. ...