Archiwum lipiec 2020


lip 31 2020 Mt 14, 1-12
Komentarze: 0

Utrzymuj relacje z Bogiem.

Jest Miłością.

Daje ci swe dziedzictwo.

Niebo. ...

 

Słuchaj słów Jezusa.

Ucz się mówić innym

słowa dające życie,

nadzieję i siłę. ...

 

Czuwaj nad sobą.

Alkohol, wyzywające zachowanie,

pornografia, nieprzyzwoite żarty

i wiele innych powodów

osłabiają zdolność podejmowania

właściwych decyzji. ...

lip 30 2020 Mt 13, 54-58
Komentarze: 0

Bóg jest ponad wszystkimi i wszystkim.

Dobrze jest nie ustawać w zgłębianiu Go,

pozwolić Mu, aby uczył, jaki jest i jacy jesteśmy.

W pokorze jest siła, wiedza i zdumienie. ...

 

Wierz.

W każdej okoliczności życia

Jezus jest po twej stronie.

Ze wszystkiego wydobywa dobro. ...

 

Słyszysz różne wypowiedzi.

Koncentruj się na ich treści.

Odcinaj się od mówcy.

Sympatia i niechęć do niego

nie mogą mieć wpływu

na ocenę jego twierdzeń.

Mogą pojawiać się wątpliwości.

Skąd on to ma?

Czy nie jest to osoba prosta,

podobna do mnie,

bez znacznego autorytetu?

Wartość mowy nie jest zależna od tego,

kto ją wygłasza, ale od jej treści,

zgodności z prawdą. ...

djkurek : : bóg  
lip 29 2020 Mt 13, 47-53
Komentarze: 0

Staraj się przemieniać życie. ...

 

Jezus jest Nauczycielem i Panem.

Jesteś Jego bratem i uczniem.

Ucz się rozeznawać i wybierać

według kryteriów Ewangelii. ...

 

Religijność przodków kojarzysz z surowością.

Wspominasz umartwienia,

powagę nabożeństw pokutnych

w Adwencie i Wielkim Poście,

srogość podejmowanej ascezy.

Religijność dzisiejszego świata kojarzy się

z radością oczekiwania na miłosiernego Boga,

który przemawia w zabawie i tańcu

i cieszy się weselem wiernych.

Żadna z tych form pobożności nie jest lepsza.

Prawdziwie nawrócony

wydobywa ze skarbca rzeczy stare i nowe.

Jedne i drugie są potrzebne i święte.

Do osądu roztropności należy,

by zachować w nich właściwe proporcje. ...

lip 28 2020 J 11, 19-27
Komentarze: 0

Właściwie i godnie wykorzystuj czas

otrzymany na życie na ziemi. ...

 

Wyznawaj.

Wierz w Jezusa.

Wierz Jezusowi.

On jest życiem

i zmartwychwstaniem. ...

 

Wiara przezwycięża wszelkie zranienia.

Jej mocą odnoś zwycięstwo

nad przeciwnościami i zwątpieniem.

Nigdy nie trać nadziei położonej w Bogu. ...

lip 27 2020 Mt 13, 36-43
Komentarze: 0

Pan sieje w twym sercu dobre ziarna miłości i światła.

Pomaga ci, aby rosły w tobie i przynosiły dobry plon.

Wiarą i dobrocią działa w twym życiu.

Przebacza ci wszystko, co w tobie słabe, bezpłodne i złe.

Pomnaża w tobie dary Ducha Świętego,

aby twe życie dzięki Niemu było płodne. ...

 

Słuchaj Jezusa.

Objawia ci słowo miłości

w twym życiu.

Wyjaśnia je. ...

 

Nie bać się zadawać pytań to wielka cnota.

Pytania mogą być trudne i prowokujące,

ale szczerze zadane prowadzą do poznania prawdy.

Potrzebujesz umiejętności zadawania pytań,

nawet trudnych i prowokujących.

Bardziej jeszcze potrzebna jest ci

umiejętność przyjęcia każdej odpowiedzi, nawet takiej,

która odbiega od twego pierwotnego przekonania,

byleby tylko była zgodna z prawdą. ...

djkurek : : pan