Archiwum kwiecień 2018


kwi 30 2018 J 14, 27-31a
Komentarze: 0

Stawaj się uczniem Chrystusa, Jego przyjacielem. Dawaj się prowadzić.

Obfituj w ofiary, wyrzeczenia dla Chrystusa i drugiego człowieka. ...

 

W Jezusie odnajduj siebie. ...

 

Rozbudzaj pokój i zgodę. ...

kwi 29 2018 J 14, 21-26
Komentarze: 0

Ożywiaj w sobie wiarę, nadzieję i miłość. Właściwie żyj. ...

 

Kochaj Chrystusa. Żyj Ewangelią. ...

 

Kształtuj w sobie prawe i delikatne sumienie.

Rozpoznawaj Boży głos. Rozwijaj się duchowo. ...

kwi 28 2018 J 15, 1-18
Komentarze: 0

Przynoś owoce.

Współpracuj z Duhcem Świętym.

Zachowuj Boże Przykazania. ...

 

Trwaj w Bogu. ...

 

Trwaj w jedności z Chrystusem. ...

kwi 27 2018 J 14, 7-14
Komentarze: 0

Buduj i rozszerzaj w świecie Królestwo Boże.

Czyń wielkie dzieła. ...

 

Przyjmuj i wypełniaj Ewangelię. ...

 

Z ufnością proś w imię Jezusa.

Żyj wiarą w Jego chwalebne zmartwychwstanie i Jego miłosierdzie.

Z nadzieją podchodź do codzienności.

Wyrastaj na chwałę Bogu u ludziom.

Z ufną modlitwą przychodź do Pana. ...

kwi 26 2018 J 14, 1-6
Komentarze: 0

Życie wędrówką z Jezusem w sercu.

Bóg wpływem na wybory, decyzje, postanowienia.

Zajęcie mieszkania przygotowanego przez Boga. ...

 

Prowadź do Boga.

Rozpoznawaj Boże oblicze.

Obdarzaj miłością. ...

 

Ucz się od Jezusa.

Poznawaj Go.

Czytaj Ewangelię.

Medytuj o tym, czego naucza.

Wprowadzaj w życie to, czego naucza i jak postępuje.

Podążaj drogą, która prowadzi do Boga.

Podążaj za Dobrym Pasterzem.

Prowadź właściwą drogą. ...