Archiwum lipiec 2019


lip 31 2019 Mt 13, 47-53
Komentarze: 0

Sąd nad złowionymi. 

Dobrzy złożeni w naczynia mieszkań niebieskich. ... 

 

Bóg zaprasza cię do życia z sobą, które nie ma końca. 

Boża łaska wspiera cię w codzienności. 

Zawsze odpowiadaj na Boże zaproszenie. ... 

 

Każdy będzie sądzony na podstawie swych czynów. 

Słuchaj Jezusa i ufaj Jego Ewangelii. ... 

djkurek : : sąd  
lip 30 2019 Mt 13, 44-46
Komentarze: 0

Wszelkimi sposobami zabiegaj o Boże światło. 

Bądź natarczywy i zapalczywy. 

Poszukuj Bożego Królestwa. 

Zachowuj się po królewsku. 

Jesteś dzieckiem Króla. 

To zobowiązuje. ... 

 

Ewangelia czymś więcej niż spokojną lekturą. 

Opanowuje serce. Nadaje właściwy rytm życiu. ... 

 

Wybór Jezusa, Jego Królestwa,

jest cudowną szansą, 

której nie wolno zaprzepaścić. 

Jakaż to radość wyrzec się wszystkiego dla Boga. 

Ci, co odnaleźli Boga,

poznają radość nawrócenia, powołania, poświęcenia. 

Człowiek uradowany do szaleństwa sprzeda wszystko. 

Sprzedać wszystko jest życiową szansą. ... 

lip 29 2019 Mt 13, 36-43
Komentarze: 0

Biegnij myślami ku temu, co przygotował ci Bóg. 

Żyj tak, aby już dziś być gotowym na Jego przyjście. ... 

 

Nie lekceważ prostoty Bożego Słowa. 

Ono jest dla ciebie drogowskazem i mocą. 

W jego świetle wyraźnie dostrzegaj drogi,

które prowadzą do Boga. ... 

 

Na polu obsianym przez Boga jest także to, co złe. 

Trzeba się pilnować i tego strzec. 

Granica między tym, co dobre, a tym, co złe,przebiega w nas. 

Należy dołożyć wszelkich starań,

żeby coraz bardziej i owocniej stawać się człowiekiem sumienia. ... 

lip 28 2019 J 11, 19-27
Komentarze: 0

Patrz na Jezusa. 

Wskrzeszaj duszę. 

Odradzaj ją. 

Szukaj Jezusa. 

Wierz w Bożą miłość. ... 

 

Odnawiaj wiarę w Boga. 

W pełni ufaj w Bożą miłość. 

Bóg życiem twego życia. ... 

 

Pogłębiaj wiarę. 

Zmartwychwstanie jeest już tu,

na tym świecie. 

Dokonuje się już dziś. 

Ma imię i twarz. 

Jest nim sam Jezus. 

Znaki pomagają wierze. 

Jest życie, którego nie może ukraść śmierć. 

Jezus jest tym życiem. ... 

lip 27 2019 Łk 11, 1-13
Komentarze: 0

Modlitwą zachęcaj do wielbienia Boga. 

Wprowadzaj Boże Królestwo i Jego prawa w świat. 

Boże Słowo ma pierwszeństwo. ... 

 

Ucz się modlitwy. 

Wpatruj się w zażyłą rozmowę Jezusa z Ojcem. 

Codziennie Go w tym naśladuj. 

Serce napełniaj Bożą cierpliwością i posłuszeństwem. ... 

 

Masz się modlić. Powinieneś się modlić. 

Podkreślaj konieczność natarczywości i nieustępliwości w modlitwie. 

Modlitwa zawsze otwiera drzwi własnego serca. 

Żadna modlitwa nie wpada w próżnię. Nie zawodzi. 

Modlitwy można się nauczyć tylko przez modlitwę. ...