Archiwum sierpień 2019


sie 31 2019 Łk 14, 1. 7-14
Komentarze: 0

Pokora i prawdziwa bezinteresowność. ...

 

Tylko pokorna miłość, szukająca dobra drugich,

przynosi prawdziwą radość

i nie zostanie zapomniana na wieki.

Idź przez życie w prawdzie. ...

 

Skromność jest ważniejsza niż wyniosłość.

Zdolności są ważniejsze od kariery.

Od sukcesu ważniejsza jest pracowitość.

Najlepszą receptą na sukces jest uczciwa i rzetelna praca.

Sprawą najważniejszą jest, jaki jesteś.

W dalszej perspektywie cenniejsze są

kompetencja, uczciwość, dobre serce i odpowiedzialność.

Wszystko ujawnia się w osobistej skromności

i przynosi więcej radości i satysfakcji

niż wszystkie pierwsze miejsca na świecie. ...

sie 30 2019 Mt 25, 14-30
Komentarze: 0

Pomnażaj talenty.

Podawaj dłoń.

Odważnie otwieraj się na życie.

Rzetelnie pracuj.

Wykonuj zadania.

Rozsiewaj radość.

Dziel miłość. ...

 

Bóg w Jezusie ukochał cię miłością bez granic.

Pomnażaj Boże dziedzictwo we wszystkim,

co czynisz z miłości do Boga w drugim człowieku. ...

 

 

sie 29 2019 Mt 25, 1-13
Komentarze: 0

Utrzymuj płomień oczekiwania i nadziei rozpalony w sercu.

Pragnij nieba. Wyczekuj chwili z błyszczącymi oczami i dziecięcą ciekawością.

Miej wystarczająco wiele oliwy w lampie i gotowość na ucztę weselną. ...

 

Współpracuj w budowaniu Bożego Królestwa. Odpowiadaj czynami. ...

 

Czuwaj przy drzwiach na powrót Pana.

Nie bądź głupią panną. Nie utrać Bożej miłości.

Słuchaj Bożego Słowa. ...

sie 28 2019 Mt 6, 17-29
Komentarze: 0

Bóg uczestniczy w twym życiu. Prowadzi cię.

Żyj życiem Boga już tu na ziemi i kiedyś na wieki razem z Nim. ...

 

Bądź Bożym świadkiem w chwilach radości i cierpienia. Nawet aż po śmierć.

Umacniaj w sobie ducha czuwania. Niech w twym sumieniu najwyraźniej zawsze brzmi Boży głos. ...

 

Duch i misja. ...

djkurek : : bóg  
sie 27 2019 Mt 23, 27-32
Komentarze: 0

Bądź autentyczny wobec ludzi. 

Nie udawaj przed innymi kogoś, kim nie jesteś. 

Dbaj bardziej o to, jak naprawdę żyjesz. 

Czyń dobro także wówczas, gdy nie jest ono w ogóle dostrzegane. 

Praktykuj to, co radzisz innym. ... 

 

Boże Słowo lekarstwem na przejawy hipokryzji. 

Boża moc przemienia serce. 

Zawsze odważnie szukaj Boga w trudzie miłości drugiego człowieka. ... 

 

Na nic się zda noszenie masek przed ludźmi, 

kiedy trzeba żyć uczciwie przed Bogiem, 

który widzi serca i przed którym niczego nie można ukryć. ...