Archiwum marzec 2020


mar 31 2020 J 8, 31-42
Komentarze: 0

Podążaj w kierunku światła, prawdy i wolności.

Bóg pochyla się nad twą słabością.

Bierze cię w swe ramiona.

Przytula do swego serca.

Nie bój się ciemności. ...

 

Poznawaj prawdę o Bożej miłości.

Ona czyni wolnym. ...

 

Prawda ma charakter absolutny.

Nie jest zależna od tego, kto ją głosi

ani od okoliczności, w jakich jest głoszona.

Polega na tym,

by głoszony sąd był zgodny z rzeczywistością.

Nie ma prawdy mojej i twojej.

Zawsze jest jedna i obiektywna.

Postępując za prawdą, nie błądzisz.

Idąc za nią, utwierdzasz się w dobru i wolności.

Prawda jest zobowiązująca.

Współczesny i ogarnięty relatywizmem świat

niechętnie wspomina prawdę.

Częstokroć się zdarza, że wyznawcy Chrystusa,

ulegając duchowi współczesnej epoki,

kwestionują absolutny charakter prawdy

i możliwość jej poznawania.

Pan wzywa do poznawania prawdy.

Jest ona poznawalna.

Bóg nie nakazuje absurdu.

Nie wzywa do tego, co nieosiągalne.

Kiedy rozeznasz prawdę,

konsekwentnie za nią idź.

Za tak samo prawdziwe

nie uznawaj twierdzeń sprzecznych

i wzajemnie się wykluczających.

Jeżeli z poprawności politycznej

przyznajesz rację wszystkim,

bo mają prawo wierzyć, jak chcą,

pozostajesz w zniewoleniu.

Jeśli konsekwentnie podążasz za prawdą jedyną,

jesteś wolny. ...

mar 30 2020 J 8, 21-30
Komentarze: 0

Na wydarzenia życia

spoglądaj w sposób nadprzyrodzony.

Odkrywaj w nich Bożą wolę dla siebie. ...

 

Kontempluj Jezusa na Krzyżu.

Jego bezbronna miłość

leczy twe zranione nieufnością serce. ...

 

Jeśli nie uwierzysz,

że Jezus jest twym Bogiem i Panem,

umrzesz w swych grzechach.

Łatwiej wierzyć, że Jezus jest Bogiem.

Bóg jest odległy i niedostępny.

Czcij Go.

Okazuje ci miłosierdzie.

Wierzyć, że Jezus jest Panem,

to trudne zadanie.

Jeśli Jezus jest Panem,

to ma prawo nad tobą panować.

Jeśli Jezus ma panować,

ty pokornie poddawaj się Jego władzy.

Bądź Mu posłuszny.

Spełniaj Jego wolę.

Wypełniaj Jego przykazania.

Szczerze podporządkowuj się

hierarchom Jego Kościoła. ...

djkurek : : na  
mar 29 2020 J 8, 1-11
Komentarze: 0

Jesteś grzesznikiem.

Potrzebujesz nawrócenia,

przebaczenia i Bożego miłosierdzia.

Czasami masz pokusę.

Chcesz wziąć do ręki kamień

i ocenić, osądzić, rzucić, ulżyć sobie,

usprawiedliwić się przed sobą i innymi.

Na nowo słysz i bierz do serca słowa Pana.

Nie potępiaj bliźnich. ...

 

Potępiaj grzech.

Ocalaj grzesznika

przez miłosierne spojrzenie

i szansę nawrócenia. ...

 

Twierdzisz, że jesteś bez grzechu.

Kamienujesz pogardliwym spojrzeniem

i upokarzającymi żartami.

Uznawaj swą grzeszność.

Skruszony idź w pokorze. ...

mar 28 2020 J 11, 1-45
Komentarze: 0

Nie bój się nikogo i niczego.

Bóg jest mocniejszy od wszystkiego.

Nie osłabiaj wiary w Boga.

W Bogu żyjesz, poruszasz się i jesteś.

Dzięki Bożej łasce już teraz widzisz Bożą moc i siłę.

Po zakończeniu ziemskiego życia

będziesz żył razem z Bogiem i bliskimi

w doskonałej wspólnocie miłości. ...

 

Ufaj Bogu.

Wierz Mu nawet wtedy,

gdy wszystko podpowiada ci,

że nie warto. ...

 

Częstokroć wierzysz,

że gdyby Bóg chciał,

to uczyniłby coś dla ciebie.

Lecz trudno przychodzi ci wierzyć,

że Bóg pragnie to uczynić. ...

djkurek : : nie  
mar 27 2020 J 7, 40-53
Komentarze: 0

Otwieraj serce. Bądź pokorny. ...

 

W prostocie i zachwycie rozpoznawaj Bożą obecność w życiu.

Odważnie i konsekwentnie broń prawdy o Bogu. ...

 

Obserwuj rzeczywistość bez uprzedzeń i wstępnych konkluzji.

Wyprowadzaj prawidłowe wnioski. ...