Archiwum listopad 2019


lis 30 2019 Mt 24, 37-44
Komentarze: 0

Bądź stale przygotowany na spotkanie z Jezusem. ...

 

Ostateczną metą życia spotkanie ze Zmartwychwstałym.

Wzmacniaj nadzieję w przygotowaniu się na radość stanięcia przed Bogiem. ...

 

Bądź wrażliwy na każdą okoliczność.

W każdych okolicznościach życia zdobywaj zbawienie.

Wymagaj wyjątkowej czujności i wrażliwości w każdym czasie.

Czujność uchroni przed nieprzyjemnymi niespodziankami. ...

lis 29 2019 Mt 4, 18-22
Komentarze: 0

Bądź wierny powołaniu w miejscu, gdzie się aktualnie znajdujesz. ...

 

Pan każdego dnia woła cię na drogę współpracy z Bogiem.

Wspiera cię Bożą łaską. Nie stawiaj Mu warunków.

Ufnie wypełniaj zbawcze plany Boga. ...

 

Powołanie wyrasta ze spotkania.

To misterium spotkania człowieka z Bogiem.

Jest tajemnicą łaski.

Daje się uchwycić przez pewne obrazy.

Poznajemy je pośrednio.

Ktoś może na tyle przeniknąć to misterium,

na ile cząstkę tej tajemnicy w sobie nosi. ...

lis 28 2019 Łk 21, 29-33
Komentarze: 0

Rozpoznawaj znaki czasu. ...

 

Boża miłość do ciebie nie przemija. Wspiera cię.

W zmienności świata zawsze szukaj Boga.

Bądź przygotowany na Boże przyjście. ...

 

Jedyną nadzieją Bóg.

Tylko Bóg i Słowo trwają wiecznie. ...

lis 27 2019 Łk 21, 20-28
Komentarze: 0

Wiarą, nadzieją i miłością buduj nowe Jeruzalem.

Tocz spokojne życie w Bożych rękach. ...

 

Codziennie wypełniaj wolę Ojca Niebieskiego. ...

 

Kto wierzy, ma nadzieję.

Bóg jest życiem.

Przyszłość należy do Niego.

Kto Mu ufa, spogląda w górę

i kroczy prosto. ...

lis 26 2019 Łk 21, 12-19
Komentarze: 0

Radością dawanie świadectwa Bogu.

Miłością zwyciężaj świat. ...

 

Pan prowadzi cię drogą,

którą sam przeszedł.

Mężne serce nie ucieka z niej,

gdy przychodzą przeciwności

i odrzucenie ze strony innych. ...

 

Świadek Jezusa jest skazany na niełaskę ludzi,

szykany, utratę dobrego imienia.

To trudne i niesie ze sobą cierpienie.

To sposobność do dawania świadectwa o tym,

kim jest Jezus i co On dla niego uczynił.

Życie z Bogiem nie gwarantuje spokoju i braku kłopotów.

W walce z otaczającym go złem nie jest sam.

Wsparty mocą Jezusa liczy na pokonywanie tego,

co po ludzku wydaje się niemożliwe.

Źródłem życia wiecznego jest Jezus.

Na doczesność, cierpienia, śmierć patrzy w perspektywie wieczności.

Komunia z Nim gwarancją tego życia.

Niektórzy umrą męczennikami za Chrystusa.

Będą duchowo w pełni zachowani.

Umrą. Nie zginą.

Oddaje Mu swe życie. Trzyma się Go.

Włos z głowy mu nie spadnie. ...