Najnowsze wpisy, strona 1


paź 18 2020 Łk 12, 13-21
Komentarze: 0

Życie nie jest związane z dobrami materialnymi. 

Bądź ubogim. Gromadź skarby w niebie. 

Wstrzemięźliwie podchodź do dóbr tego świata. ... 

 

Jezus jest czystym darem. 

Żyj dla innych. 

Dziel się tym, co masz 

i co otrzymujesz od innych. ... 

 

Trzeba szukać, jak swą majętnością 

materialną, duchową, intelektualną, 

wspomagać innych, jak im móc usłużyć. 

To daje człowiekowi dalszy rozwój w miłości, 

a nie stagnację czy nawet regres. ... 

paź 17 2020 Mt 22, 15-21
Komentarze: 0

Żyj z czystą twarzą i sercem. 

Prawda i wolność są drogą do Boga, 

który jest początkiem każdego dobra. 

Żyj w prawdzie. 

Podążaj drogą Jezusa. ... 

 

Przychodź do Jezusa. 

Niczego nie wymuszaj. 

O nic podstępnie z Jezusem nie walcz. 

W prostocie razem z Jezusem przyjmuj wolę Ojca. ... 

 

Kiedy widzisz niegodnego reprezentanta Boga, 

pomyśl o tym, czego Bóg dokonuje przez tę osobę dla ciebie, 

a nie o tym, jak ta osoba przysłania Boga, 

jak na twych oczach bezcześci swe pomazaństwo. ... 

paź 16 2020 Łk 12, 8-12
Komentarze: 0

Proś Ducha Świętego o ożywienie wiary

i żywą relację z Jezusem.

Przyznawaj się do Niego przed ludźmi. ...

 

Jezus jest wiernym

i wiarygodnym świadkiem miłości Ojca.

Ucz się wierności od Jezusa. ...

 

Nie wolno zapierać się wiary.

Należy ją wyznawać aktywnie.

Przyznawaj się do wiary, gdy o to pytają.

Dobrą rzeczą jest jawne noszenie oznak wiary.

Konieczną sprawą jest

świadczenie o przywiązaniu do Boga czynami.

Potrzebna jest roztropność.

Narzucanie się ze swoją wiarą

może do niej zrazić.

Brak jakiegokolwiek świadectwa

jest zaprzeczeniem żarliwej więzi z Bogiem. ...

paź 15 2020 Łk 12, 1-7
Komentarze: 1

Wszystko, co mówisz albo robisz, ma określone następstwa.

Każdy twój czyn przynosi określony plon. Dobry albo zły.

To do ciebie zależy, od twej szczerości i miłości wobec Boga,

od twego trudu i wysiłku wokół własnej świętości,

od twego trudu wyrzekania się ziemskiego szczęścia

na rzecz wiecznego, nieopisanego szczęścia. ...

 

Bądź blisko Boga.

Nieś Dobrą Nowinę o Bogu

bez względu na koszty

i konsekwencje z tym związane. ...

 

Trzeba zatroszczyć się o zwierzęta.

Zadbać, by nie cierpiały.

Jednak przyznawanie im wręcz godności osób jest złem.

Owo uczłowieczenie zwierząt

często pociąga za sobą uzwierzęcenie człowieka.

To zaś jest już złem poważnym.

Uznawanie praw zwierząt na równi z prawami ludzi

to absurd i przestępstwo wobec ludzkości.

Jeden człowiek jest ważniejszy niż wszystkie zwierzęta. ...

paź 14 2020 Łk 11, 47-54
Komentarze: 0

Za odwrócenie się od Boga nieodwracalnie stracisz świątynię. ...

 

Boże Słowo czasami jest dla ciebie trudne do przyjęcia.

Bóg zawsze wypowiada je do ciebie z największą miłością. ...

 

Pojednać się i powrócić do szczerych dyskusji. ...

djkurek : : za