Archiwum czerwiec 2020


cze 30 2020 Mt 8, 28-34
Komentarze: 0

W wolności dnia codziennego podążaj za Chrystusem. 

Żyj z Chrystusem i dla Chrystusa. ... 

 

Uwalniaj serce od wszelkiej chciwości. 

Nigdy nie miej wątpliwości. 

Wybieraj między dobrem osób a dobrami materialnymi. ... 

 

Wolność od zła jednego choćby człowieka 

jest większą wartością niż ogromny doczesny majątek. 

Nawet jeden człowiek ma większą wartość niż wiele zwierząt, 

a nawet wszystkie istniejące zwierzęta. 

W świecie, w którym się podkreśla wartość pieniądza, 

mówi się o "godności zwierząt",

a przekreśla godność człowieka, 

warto sobie przypomnieć,

że człowiek jest największą wartością doczesnego świata. ... 

djkurek : : w  
cze 29 2020 Mt 8, 23-27
Komentarze: 0

Wzrastaj w wierze i zaufaniu Zbawicielowi i Panu. ... 

 

Ufaj, kiedy wydaje się,

że Jezus nie odpowiada na krzyk błagania. ... 

 

Wzywaj pomocy Boga. 

Wyciszaj się. 

Sztorm uczuć staje się podległy. 

Wyciszaj burze. 

Dbaj o serdeczne słowa i cichość. 

Wysłuchuj bliźnich. 

Chroń cenne relacje. 

Miłością zwracaj się do najbliższych. ... 

cze 28 2020 Mt 16, 13-19
Komentarze: 0

Idź przez życie tak,

abyś był godnym dzieckiem Kościoła. ... 

 

Jezus powołuje kruchych ludzi

do naśladowania siebie. 

Ufaj Bożemu wezwaniu. ... 

 

Odpowiedzialność za Kościół

została złożona na barki ludzi grzesznych. 

Módl się za pasterzy. 

Wspomagaj. 

Wypraszaj łaski. 

Zostałeś wezwany do tego, 

co bardziej wymagające. ... 

djkurek : : Idź  
cze 27 2020 Mt 10, 37-42
Komentarze: 0

W miłości realizuj obowiązki.

Licz na nagrodę od Boga. ...

 

Jezus jest dla ciebie zawsze pierwszy.

Dostrzegaj Go przychodzącego do ciebie w drugim człowieku. ...

 

Umieraj dla grzechu.

Żyj dla Boga w Chrystusie.

Na podobieństwo Chrystusa bezinteresownie kochaj bliźnich.

Za dobre czyny Bóg daje ci nagrody.

Czyń dobrze.

Nie poszukuj wynagrodzenia.

Czyń dobro.

Kochaj obdarzanych dobrem.

Miłość znajduje nagrodę w dobroczynności.

Czyń dobro ze względu na tych,

których dobrem obdarowujesz.

Jeśli okazują wdzięczność, przyjmuj ją.

Przyjęcie daru jest formą okazania miłości.

Ciesz się, że mogłeś im pomóc. ...

djkurek : : w  
cze 26 2020 Mt 8, 5-17
Komentarze: 0

Słowa Jezusa niosą zdrowie tym, którzy wierzą. ...

 

W kruchości wiary proś.

Nie jesteś godny.

Jezus mówi słowo. ...

 

Słowem,

które wypędza złe duchy

i uzdrawia relacje,

wprowadzaj Boga do domu,

rodziny i grona bliskich osób.

Dbaj o serdeczność języka,

wolność słów od uszczypliwości

i zbędnej ironii.

Bóg pośród nas mieszka. ...