Archiwum sierpień 2018


sie 31 2018 Mt 25, 14-30
Komentarze: 0

Życie opieraj na Bożej mocy. ...

 

Obfituj w czyny miłosierdzia. ...

sie 30 2018 Mt 25, 1-13
Komentarze: 0

Niech twa lampa zawsze świeci.

Dbaj o nią.

Dolewaj do niej cały czas oliwy.

W ten sposób będziesz gotowy na przyjście Pana. ...

 

W życiu kieruj się miłością.

Oczekuj z wiarą.

Trwaj w gotowości.

Służ. ...

 

Dobre uczynki są jak płonące pochodnie.

Oświecają drogę idącym na spotkanie z Panem.

Źródłem siły jest miłość, która pomaga zwlaczać egoizm.

Dzięki miłości wzrasta czujność, która pomaga służyć Bogu i ludziom. ...

sie 29 2018 Mt 24, 42-51
Komentarze: 0

Cały czas dbaj o życie duchowe swoje i bliźnich. ...

 

Przyjście Jezusa w Bożej chwale będzie obajwieniem potęgi miłości. ...

 

Czuwaj.

Oczekuj z wielką radością i pokojem na przyjście Pana.

Wykonuj codzienne obowiązki.

Bądź przygotowany i przystrojony.

Czyń to dla Boga.

Codziennie módl się i umartwiaj.

Dźwigaj codziennie krzyż.

Czuwaj.

Bądź zawsze gotowy na spotkanie Pana. ...

sie 28 2018 Mk 6, 17-29
Komentarze: 0

Swoim postępowaniem nie zasmucaj kochającego Boga.

Przez swój lęk nie trać szansy na nawrócenie bliźnich i siebie. ... 

 

Chroń przed tym, co do zła prowadzi.

Strzeż przed pułapkami złego. ...

 

Męstwo i konsekwentne działanie. ...

sie 27 2018 Mt 23, 23-26
Komentarze: 0

Nie zaniedbuj relacji z Bogiem.

W sercu miej zawsze przygotowane miejsce dla Boga. ...

 

Strzeż przed obłudą.

Żyj w Bożym świetle.

Postępuj w prawdzie. ...

 

Ukazuj prawdziwą i jedyną drogę do Boga.

Dobrze znaj drogę.

Wskazuj ją innym.

Sam nią podążaj.

Ostrzegaj o niebezpieczeństwach.

Prowadź na spotkanie z Chrystusem.

Uważnie słuchaj.

Rozumiej potrzeby.

Oświecaj drogę.

Wspieraj wątłe siły.

Doprowadzaj do celu.

Odnajduj drogę do Chrystusa.

Sam nią krocz.

Stawaj się wspaniałym pasterzem

i kierownikiem duchowym

dla ludzi wszystkich czasów. ...