Archiwum czerwiec 2019


cze 30 2019 Mt 8, 18-22
Komentarze: 0

Żyj wiarą w Jezusa. ...

 

Bądź dobrym uczniem Jezusa.

Idź drogą wskazaną przez Niego.

Dzięki pomocy Bożego Ducha coraz lepiej rozumiej Boże drogi.

Podążaj nimi w radosnym posłuszeństwie. ...

 

Kto chce iść za Jezusem,

musi być przygotowany na niewygody i trudy.

Jego uczniem może być tylko ten,

kto w obliczu woli Bożej rezygnuje ze swoich roszczeń i pragnień,

zapiera się siebie i bierze codziennie swój krzyż.

Dla uczniów Jezusa On sam i Królestwo Boże zawsze muszą być ważniejsze

od bezpieczeństwa zewnętrznego, rodziny, wygody, osobistych pragnień i świętego spokoju. ...

cze 29 2019 Łk 9, 51-62
Komentarze: 0

Nie jesteś w stanie ogarnąć Boga ani Jego myśli i zamiarów.

Możesz jednak cierpliwie wsłuchiwać się w Jego Słowo, szukając światła

i pokornie prosić Go o łaskę posłuszeństwa Jego natchnieniom. ...

 

Zawsze wpatruj się w Boże oblicze.

Byś wiedział, ku czemu zmierzasz.

By nie słabło w tobie pragnienie Bożej łaski

dostępnej w sakramentach. ...

 

Podążaj za Nim.

Prowadź życie proste i ubogie.

Bez zabezpieczeń i gwarancji.

Życie biedne do tego stopnia,

że Syn Człowieczy nic nie posiada,

nawet nie ma gdzie położyć głowy.

To życie jest wędrówką z miejsca na miejsce i bez gwarancji,

że zostanie się przyjętym w gościnę.

Jezus niczego nie posiada i nic nie jest Jego własnością.

Kto chce pójść za Nim jako uczeń,

musi być bezpretensjonalny i zawsze do Jego dyspozycji,

gdyż kto przykłada rękę do pługa,

a wtecz się ogląda, nie nadaje się do Królestwa Bożego. ...

djkurek : : nie  
cze 28 2019 Mt 16, 13-19
Komentarze: 0

Bądź świadkiem Bożej obecności.

Pozdrawiaj i uwielbiaj Boga.

Boża miłość sensem i warunkiem życia.

Ratunkiem dla świata.

Bądź narzędziem wcielania Bożej miłości w świat.

Miłością. ...

 

Występuj w dobrych zawodach.

Kończ biegi. Strzeż wiary. Buduj Kościół.

Świadomie i aktywnie uczestnicz w dziedzictwie apostołów. ...

 

W Piotrze i Pawle odkrywamy źródło Chrystusowego powołania

i posłuszeństwo wierze jako podstawę dynamizmu i wierności Kościoła.

Gdziekolwiek wiara jest głoszona i przeżywana w duchu Piotra i Pawła,

Kościół zawsze wznosi się i wzlata. ...

cze 27 2019 Łk 15, 3-7
Komentarze: 0

Módl się o nawrócenie grzeszników.

Ciesz się z ich nawrócenia. ...

 

Serce Jezusa zbawieniem ufających Bogu i źródłem miłości.

Pocieszaj. Przywracaj nadzieję. Prowadź po Bożych ścieżkach.

Serce pełne radości dzieli się otrzymaną miłością. ...

 

Serce Jezusa jest studnią dla wierzącego.

Źródłem, z którego wypływają święte sakramenty

i wylewa się Boże miłosierdzie.

Wodą żywą. ...

cze 26 2019 Mt 7, 21-29
Komentarze: 0

Rozumiej słowa Pisma Świętego.

Z Bożą pomocą wprowadzaj je w życie codzienne.

Kiedyś wejdziesz do Królestwa Niebieskiego. ...

 

Całościowo patrz na życie.

Słowami i czynami wyznawaj wiarę w Boga.

Realizuj Boży pomysł na życie. ...

 

Nauczaj prawdy.

Wprowadzaj ją w praktykę. ...