Archiwum październik 2018


paź 31 2018 Mt 5, 1-12a
Komentarze: 0

Oglądaj Boga. ...

 

Życiem wychwalaj Bożą dobroć i miłość.

Dojdziesz do wiecznej radości w niebie. ...

 

Tajemnica świętych obcowania celem ziemskiej wędrówki.

Z nadzieją oczekuj życia wiecznego i zjednoczenia ze Stwórcą.

Prawdziwa radość krzepi znękaną naturę.

Zakorzeniaj się w wielką rodzinę świętych.

W przyszłości dołącz do niej w chwale niebieskiej. ...

paź 30 2018 Łk 13, 22-30
Komentarze: 0

Nieustannie czyń dobro.

Bądź czujny i uważny.

Trwaj na modlitwie.

W chwili najmniej spodziewanej

nadejdzie twa godzina. ...

 

Prowadź drogą wiodącą do życia. ...

 

Wejście do Królestwa Bożego nie jest łatwe.

Podejmuj wysiłek każdego dnia.Dobrze się napracuj.

Tylko w ziemskim życiu możliwość zdobywania nieba.

Codziennie dostosowuj życie do wymagań Ewangelii.

Praktyki religijne przybliżają do Boga.

Jedynie nadzieja w Boże Miłosierdzie

zapewnia o przynależności do Boga i zbawieniu. ...

paź 29 2018 Łk 13, 18-21
Komentarze: 0

Bóg jest przy tobie.

Pozwalaj Bogu działać przez ciebie. ...

 

Duchowo wzrastaj i dojrzewaj.

Bardziej i głębiej kochaj. ...

 

Jedynym orężem opowiadanie o miłości Boga i czynienie dobra. ...

djkurek : : bóg  
paź 28 2018 Łk 13, 10-17
Komentarze: 0

Poruszaj serce ku przemianie. ...

 

Działaj w imię miłości. ...

 

Otwieraj serce na Boże działanie.

Odpowiadaj na nie miłością.

Ten prawdziwie kocha,

kto zachowuje Boże Przykazania.

Najważniejsze jest przykazanie miłości. ...

paź 27 2018 Mt 10, 46b-52
Komentarze: 0

Miej odwagę. Zatrzymuj się.

Słysz z miłości skierowane do ciebie słowa Jezusa. ...

 

Bóg lituje się nad tobą.

Nigdy nie przestawaj zwracać się do Niego

w każdej życiowej potrzebie.

Tylko On sprawia,

że widzisz i dostrzegasz swą niewystarczalność.

Udziela ci odwagi,

abyś powstawał z grzechów i słabości. ...

 

Uzdrawiaj z duchowej ślepoty.

Podążaj drogą Bożej miłości i miłosierdzia. ...

djkurek : : Miej