Archiwum marzec 2019


mar 31 2019 J 4, 43-54
Komentarze: 0

Bądź dla Jezusa pocieszeniem.

Wiernością i miłością uraduj Jego serce pełne goryczy i cierpienia. ...

 

Bożym Słowem zawsze oświetlaj drogi życia.

Boża przyjaźń podstawą nadziei. ...

 

Wiara jest okazaniem zaufania Bożym planom i ukazywaniu się Jego mocy.

Jest zaufaniem Słowu Bożemu i temu, co mówi Bóg.

Kto uwierzył i zaufał Jezusowi, nigdy się nie zawiedzie. ...

mar 30 2019 Łk 15, 1-3. 11-32
Komentarze: 0

Wyrywaj z egocentryzmu. Łącz niebo z ziemią. ...

 

Umacniaj w sercach prawdę o Bożej miłosiernej miłości.

Wspomagaj łaską. Zawsze odnajduj drogę do Bożego domu. ...

 

Wymagaj od siebie więcej.

Patrz na innych,

przyjmując perspektywę miłosiernego ojca,

który raduje się powrotem marnotrawnego syna. ...

mar 29 2019 Łk 18, 9-14
Komentarze: 0

Przez szczere i pełne ufności spotkanie z Bogiem w izdebce swego serca będziesz wysłuchany. ...

 

Wiara stawianiem Boga w centrum uwagi.

Modlitwa stawaniem przed Bogiem w prawdzie.

Wyrazem ufności pokładanej w Bożym miłosierdziu.

Uzdolnieniem do właściwego budowania relacji z innymi. ...

 

Nigdy nie jesteś doskonalszy niż wtedy, gdy stoisz przed Bogiem z pustymi rękami.

Nigdy nie jesteś bardziej święty niż wtedy, gdy pozwalasz Bogu być twym Uświęcicielem.

Nigdy nie jesteś bardziej miłosierny niż wtedy, gdy otrzymujesz miłosierdzie.

Nigdy nie robisz więcej niż wtedy, gdy oddajesz się miłości Jezusa. ...

mar 28 2019 Mk 12, 28b-34
Komentarze: 0

Myślami, słowami i czynami uwielbiaj Boga. ... 

 

Otwieraj uszy na Boże Słowo. 

Lepiej poznawaj Boga. 

Ciągle zgłębiaj Bożą miłość. 

Z Bożą pomocą czyń miłość treścią życia. ... 

 

Dwa przykazania miłości wystarczą do życia duchowego. ... 

mar 27 2019 Łk 11, 14-23
Komentarze: 0

Czyste serce przyjmuje miłość,

żyje miłością, dzieli się miłością z potrzebującymi. ...

 

Bądź z Jezusem.

Poza Jezusem tylko grzech i śmierć.

Kiedy będziesz szedł z Jezusem,

szatan nic przeciw tobie nie zrobi. ...

 

Duch Święty jest osobą objawiającą moc Boga.

Pokonuje i wypędza złe duchy.

Jako ochrzczony masz moc.

Duch Święty w tobie mieszka.

Jesteś Jego świątynią.

Jeśli będziesz Go przyzywał,

wymiecie zło z twego życia. ...