Archiwum kwiecień 2019


kwi 30 2019 J 3, 16-21
Komentarze: 0

Kieruj kroki drogą Bożego światła.

Dawaj innym miłość. Prowadź.

Pozostawaj na drodze zbawienia. ...

 

Ukochaj. Wydawaj siebie. Czuj się bardzo ważny. ...

 

Ukochaj bardziej niż wszystko. ...

kwi 29 2019 J 3, 7b-15
Komentarze: 0

Odkrywaj wartośc i piękno w służbie Jezusowi.

Służba innym, przeniknięta i wypełniona Bożą miłością,

prowadzi do radości i wolności. ...

 

Przymnażaj wiary. Częściej odnajduj na swych ścieżkach Ducha Świętego.

Pozwalaj Mu cię odradzać, czynić nowym człowiekiem. ...

 

Człowiek narodzony z Ducha jest człowiekiem duchowym.

Zachowuje się jak wiatr. Wieje, gdzie chce. Słyszy się jego głos.

Nie wiadomo, skąd przychodzi i dokąd zmierza.

Nie można go pojąć i zatrzymać. Narodził się na nowo z Ducha.

Cechuje go poszukiwanie, otwarcie i zgoda na wydarzenia nieprzewidywalne.

Jest odważny. Nie boi się tego, co niesprawdzone.

Czuje, że jest coś, co zaprasza na głębię, do wnętrza.

Rusza, nawet, jeśli nie wie, dokąd prowadzi droga. ...

kwi 28 2019 J 12, 24-26
Komentarze: 0

Żyj Jezusem, z Jezusem i dla Jezusa. ...

 

Obumieraj, abyś żył. ...

 

Nie szczędź życia.

Trać je.

Poświęcaj się.

Wydawaj.

Ofiarowuj swe życie.

Nie uchybiaj posłannictwu.

Przynoś życie w chwale.

Wydawaj bogaty plon.

Uwielbiaj Jezusa.

Odkupuj wszystkich ludzi. ...

kwi 27 2019 J 20, 19-31
Komentarze: 0

Wierz w Boże przebaczenie do końca.

Przebaczaj sobie.

Wobec siebie i innych bądź miłosierny na wzór Pana.

Duchowo dotykaj bliskiej obecności Zmartwychwstałego. ...

 

Przywracaj Boży pokój. ...

 

Nieufność serca ma jedno zasadnicze źródło.

Jest nim nieufność wobec Boga i Jego miłości.

Na szczęście Jezus odsłania wszystkie przejawy nieufności serca.

W jednym momencie przemienia się w osłupienie i zdziwienie wiary. ...

kwi 26 2019 Mk 16, 9-15
Komentarze: 0

Zmartwychwstanie Jezusa oznacza życie wieczne dla ciebie,

odpuszczenie grzechów i chwałę świętych.

Dzięki zmartwychwstaniu wszystko nabiera wartości.

Odnajduje swój sens.

Cierpienia przemieniają się w doświadczenie wiary. ...

 

Nie zważaj na słabości.

Głoś Dobrą Nowinę.

Boża miłość przemienia życie

według Bożego Serca.

Bądź wiernym świadkiem. ...

 

Aby spotkać Zmartwychwstałego Jezusa potrzeba wiary. ...