Archiwum październik 2019


paź 31 2019 Mt 5, 1-12a
Komentarze: 0

Bóg spełnia twe pragnienia jak nikt inny.

Czyni to z wielką radością. ...

 

Serce rozkochane w Bogu nieustępliwie szuka Boga.

Duch Święty prowadzi i umacnia na drodze ku świętości.

Wszyscy święci i święte Boże modlą się za tobą. ...

 

Święci są po to, aby zawstydzać.

Konieczny jest taki zbawczy wstyd,

aby zobaczyć człowieka w całej prawdzie.

Masz prawo obywatelskie do nieba.

Święci Pańscy towarzyszami i domownikami.

Łatwiej znieść to, co jest na ziemi.

Święci zawstydzają,

abyś odzyskiwał na nowo

utraconą hierarchię wartości ewangelicznych. ...

djkurek : : bóg  
paź 30 2019 Łk 13, 31-35
Komentarze: 0

Naśladuj Jezusa w Jego postępowaniu wobec innych.

Swą postawą wnoś Boże błogosławieństwo.

Przychodź w Imię Pańskie. ...

 

Słowo prawdy pochodzi tylko od Boga.

Wypowiedział je w dziele zbawienia Jezusa.

Moc z tego płynie.

Do końca wypełniaj Bożą wolę. ...

 

Odwrócone oblicze. Gniew Boga.

Bez gniewu Bożego wobec nieprawości świata

Jego miłość byłaby jak letnie przyzwolenie na wszystko.

Biblia nie ukazuje Boga miłości bezwolnej.

Ukazuje bezwarunkową Bożą wierność

w obliczu niewierności ludu Bożego.

Ewangelia ukazuje miłość Jezusa do Jeruzalem aż do bólu.

Taką, która wywołuje łzy. ...

paź 29 2019 Łk 13, 22-30
Komentarze: 0

Życiem krocz ku Chrystusowi i razem z Nim.

Już w doczesności tęsknij za mieszkaniem w niebie. ...

 

Nie skupiaj się na wysiłkach.

Stawaj się mocny nadzieją.

Bóg nie zostawi cię samego.

Szukaj Go szczerym sercem. ...

 

Wymagaj od siebie więcej.

Wybieraj ciasne drzwi do Królestwa Bożego.

Nie zgadzaj się na dwulicowość w postępowaniu.

Znaj swe miejsce w życiu. ...

paź 28 2019 Łk 13, 18-21
Komentarze: 0

Rozwijaj się duchowo.

Głoś Dobrą Nowinę.

Postępuj na drodze zbawienia. ...

 

Dzięki Bożej obecności i łasce

już teraz masz udział w Bożym Królestwie.

Kochaj Boga ponad wszystko. ...

 

Podkreślaj niezwykły wpływ małych wydarzeń na życie.

Boży plan realizuje się w sposób niedostrzegalny.

Uważnie przyglądaj się codziennym rzeczom.

Dostrzegaj w nich obecność i działanie Boga.

Małe ziarno gorczycy staje się drzewem, dobrocią owocu,

radością kwiatu, smakiem jedzonego chleba, nadzieją.

Kiedy gryziesz zębami jabłko, mów sercu:

Twe nasienie będzie żyło w mym ciele.

Pąki twego jutra zakwitną w mym sercu.

Twój zapach będzie w mym oddechu.

Nasza wspólnota będzie trwała przez wszystkie czasy.

Małość ziarenka gorczycy

porównuj do początkowej nieatrakcyjności nauki Ewangelii,

która nie jaśnieje tak, jak nauki fiozofów.

Ziarno gorczycy wydaje się zwykłym.

Jak się je zetrze, skonfrontuje siłę nauki z przeciwnościami,

zaczyna roztaczać woń, pokazywać prawdziwą siłę i znaczenie. ...

paź 27 2019 Łk 6, 12-19
Komentarze: 0

Bądź otwarty, by Bóg był z tobą. ...

 

Zapatrz się w Jezusa.

Szukaj chwil intymnej rozmowy z Ojcem.

W Bożej obecności i miłości

podejmuj wszystkie ważne decyzje życia. ...

 

Boży żniwiarze muszą być zawsze wyproszeni u Boga

i przez Niego samego wybrani do tej posługi. ...