Najnowsze wpisy, strona 179


kwi 19 2018 J 6, 52-59
Komentarze: 0

Praktykuj wiarę. ... 

 

Dusza potrzebuje Eucharystii. ... 

 

Przyjmuj Jezusa w sakramencie Eucharystii. 

Przygotuj się do tej wielkiej i świętej chwili. 

Zrób rachunek sumienia. 

Jeśli masz świadomość grzechu ciężkiego, 

przed przyjęciem Komunii przystąp do sakramentu pojednania. ... 

kwi 18 2018 J 6, 44-51
Komentarze: 0

Bóg daje ci się całkowicie.

Przyjmuj Go całym sercem.

Bóg daje ci się jako pokarm.

Nie odrzucaj Go.

Korzystaj z Niego jak najczęściej. ...

 

Umacniaj wiarę. ...

 

Uświęcaj.

Stawaj się godnym

uczestnictwa w Bożej chwale.

Podtrzymuj życie.

Dawaj siłę.

Unikaj grzechu.

Walcz z grzechami.

Przynoś obfitość łask i błogosławieństwa. ...

kwi 17 2018 J 6, 35-40
Komentarze: 0

Podążaj za Bożym głosem.

Karm się Bożym Ciałem i Krwią.

Realizuj Boży plan.

Zbawiaj. ...

 

Myśl o duszy. ...

 

Bóg jest blisko ciebie.

Obdarza cię siłą.

Wzrastaj w cnotach.

Bądź wzorem dla innych.

kwi 15 2018 J 6, 30-35
Komentarze: 0

Pięknie przeżywaj Eucharystię. ...

 

Zachwycaj się pięknem Zbawiciela. ...

 

Miej czyste intencje.

Celem działania Chrystus.

Serce wolne od ziemskich przeszkód.

Działanie nadprzyrodzone.

Chrystus i Jego Królestwo najważniejsze.

Wszystko inne przydane. ... 

kwi 15 2018 J 6, 22-29
Komentarze: 0

Daj siłę i szacunek.

Bardziej zabiegaj o pokarm niebieski niż ziemski. ...

 

Kształtuj Bożą łaską.

Pragnij rzeczy wielkich i nieprzemijających.

Bądź jak najbliżej Boga. ...

 

Przyznawaj się do wiary.

Żyj Ewangelią.

Narażaj się na krytykę i prześladowanie. ...

djkurek : : daj