Najnowsze wpisy, strona 180


kwi 14 2018 Łk 24, 35-48
Komentarze: 0

Trudź się. Wzbudzaj wiarę. ...

 

Bądź blisko. Pocieszaj.

Napełniaj serca Bożym światłem. ...

 

Wyzwalaj od grzechu.

Otwieraj dostęp do nowego życia.

Przywracaj Bożą łaskę.

Wkraczaj w nowe życie.

Powstawaj z martwych.

Zwyciężaj śmierć i  grzech.

Na nowo uczestnicz w łasce.

Przybieraj za synów.

Stawaj się bratem Chrystusa.

Rzeczywiście uczestnicz w życiu jedynego Syna. ...

kwi 13 2018 J 6, 16-21
Komentarze: 0

Odważnie mów o cudach.

Pogłębiaj wiarę w wątpiących.

Dziękuj za otrzymane łaski.

Nie wątp.

Nie załamuj się. ...

 

Trwaj w Bożej bojaźni.

Jest początkiem mądrości.

Daje zrozumienie dobra. ...

 

Bądź blisko Jezusa.

Nie złego ci się nie stanie. ...

kwi 12 2018 J 6, 1-15
Komentarze: 0

Zobacz Bożą Miłość.

Zatroskanie o ciebie.

Jego pewność.

Wie, co robić.

Nakarmi cię.

Otwórz serce.

Wierz.

Zrobi wszystko

z małym i kruchym bochenkiem. ...

 

Przyjmuj Eucharystię sercem i duchem. ...

 

Niektóre problemy cię przerastają.

Nadmiernie nie przywiązuj wagi do dóbr materialnych.

To prowadzi do pesymizmu.

Całą nadzieję i moc pokładaj w Bogu.

On cię nie zostawi samego. ...

kwi 11 2018 J 3, 31-36
Komentarze: 0

Przychodź do Jezusa.

Wykładaj swe serce.

Będzie stwarzał w tobie serce czyste. 

Będzie odnawiał w twej piersi ducha niezwyciężonego. ...

 

Odnawiaj wiarę.

Kształtuj ją.

Będzie przynosiła radość.

Będzie dawała siłę. ...

 

Zdecydowanie wyznawaj wiarę.

Broń praw naturalnych. ...

kwi 10 2018 J 3, 16-21
Komentarze: 0

Otwieraj serce.

Przyjdzie do ciebie.

Nakarmi cię.

Poprowadzi.

Potrzebujesz miłości.

Poszukujesz.

Miłość pociągnie cię.

Da ci odwagę do dawania odpowiedzi. ...

 

Zanurzaj się w tajemnicy Bożej Paschy. ...

 

Odpowiadaj miłością na Miłość.

Miłość i miłość pozwalają znaleźć szczęście.

Bez Miłości i miłości stajesz się samotną wyspą. ...